Combination skin – Blandat hy

combinations

Combination skin:

Previously, we talked about what a normal and oily skin type looks like.  The third kind is a combination skin.  The name is exactly what it says.  It is a combination of an oily and dry skin.  Have you ever heard of a t-zone? well, it’s the whole area on your forehead and it reaches down your nose to your chin.  This is forming a T and therefore it is called the t-zone.  In a combination skin, the t-zone is normally a bit more oily.  As it is with an oily skin type, the pores are larger in the t-zone and imperfections can also appear in this area.  Hormones play a part and in women there are certain times when they get a “break-out” of imperfections.  While the t-zone is normally oily, the sides of the cheeks are normally dry.  In rare cases, a combination skin can also the other way around i.e the t-zone dry and the sides oily.  This is because only the t-zone was treated and normally with a harsh skin care product.


combinations

Före gången pratade vi om hur en normal och fet hud ser ut. Den tredje typen är en blandhy. Namnet är exakt vad den säger. Det är en kombination av en oljig och torr hud. Har du någonsin hört talas om en t-zon? Det är hela området i pannan och den når ner näsan till hakan. Detta bildar ett T och därför det kallas T-zonen. I en kombination hud, är t-zonen normalt lite mer oljiga. Precis som det är med en fet hudtyp, är porerna större i t-zonen och brister kan också syns i detta område. Hormoner spelar en del och på kvinnor  finns det en vissa tillfällen då de får mycket mer brister än vanliga. Medan t-zonen är normalt oljig, är sidorna av kinderna normalt torr.  I sällsynta fall, en blandhy kan också vara tvärtom d.v.s t-zonen är torr och sidorna fet. Detta beror på att endast t-zonen behandlades och normalt med en hård hudvårdsprodukt.